04 dec 2014

Alle info over moeder en kind op nieuwe website

Bezoek www.gzakindergeneeskunde.be


Alle diensten die bij de zorg voor moeder en kind betrokken zijn hebben de krachten gebundeld om een nieuwe website te ontwikkelen waarop u alle nodige info snel en makkelijk terugvindt.

GZAkindergeneeskunde.be is een portaalsite waarop alle diensten binnen GZA Ziekenhuizen voor (aanstaande) ouders en kinderen gebundeld werden. Deze site verzamelt alle links naar o.a. de verschillende materniteiten, pediatries, afdelingen neonatologie ... U vindt er meer info over infosessies, nieuws, ons babyvriendelijk ziekenhuis, de rechten van het zieke kind, patiëntveiligheid bij kinderen ...

Nieuwe kinderwebsite

Ook de dienst pediatrie op campus Sint-Vincentius heeft een volledig vernieuwde website waarop u alle info vindt; van opname tot ontslag. Daarnaast werd er voor de kinderen een extra, interactieve website gemaakt met een virtuele rondleiding, kleurplaten, virtuele groetenkaartjes en eenvoudig uitgelegd wat onze patiëntjes kunnen verwachten bij hun opname.

De vernieuwde website voor de dienst pediatrie op campus Sint-Augustinus staat gepland voor lancering begin 2015. Ook hier zal een aparte site voor de kinderen worden voorzien.

Deze websites zijn dé ideale manier om uw kind(eren) voor te bereiden op hun komst naar GZA Ziekenhuizen.

Meer weten?

Bezoek de website www.gzakindergeneeskunde.be of www.gzakindergeneeskundesintvincentius.be (pediatrie campus Sint-Vincentius).