04 jun 2015

GZA Ziekenhuizen biedt kwaliteitsvolle en veilige zorg

Lancering www.zorgkwaliteit.be


VIP² logoDonderdag 4 juni wordt de website www.zorgkwaliteit.be gelanceerd. Hierop worden de resultaten van de kwaliteitsindicatoren uit het Vlaams Indicatoren Project (VIP2) verzameld. VIP² is een initiatief van de Vlaamse Overheid die de kwaliteit van de geleverde zorg meet en openbaar maakt. 

Zorgkwaliteit.be zorgt er voor dat je als patiënt de resultaten van 58 Vlaamse ziekenhuizen kan vergelijken. Hierdoor kan de burger een geïnformeerde keuze maken over de behandeling van zijn/haar aandoening.

Ontwikkeling indicatoren

GZA Ziekenhuizen hecht veel belang aan de kwaliteit van hun zorg en wenst zijn patiënten hier ook over te informeren. Daarnaast worden de metingen gebruikt om interne processen bij te sturen of te verbeteren. Daarom engageerde GZA Ziekenhuizen zich vanaf de start als pilootziekenhuis binnen het VIP2 project. Er werd o.a. deelgenomen aan verschillende werkgroepen om de indicatoren te definiëren, te valideren en te publiceren op de ontwikkelde website. Er zijn twee soorten indicatoren: indicatoren voor bepaalde aandoeningen en ziekenhuisbrede indicatoren.

Indicator borstkanker

Onder de meting over borstkanker valt o.a. de gecorrigeerde vijfjaarsoverlevingskans. Dit is de kans dat patiënten vijf jaar na het vaststellen van borstkanker nog leven, gecorrigeerd  op de leeftijd van de patiënten en het stadium van de zieke (de uitgebreidheid van de tumor). Het gecorrigeerde overlevingspercentage binnen GZA Ziekenhuizen is 83,2% en hiermee behoort GZA Ziekenhuizen tot de top 5 van deelnemende ziekenhuizen aan deze indicator.

Indicator patiëntentevredenheid

De bevraagde patiënten gaven GZA Ziekenhuizen gemiddeld een 8,7 op 10 voor hun verblijf. 87 % gaf een score van minstens 8/10 en 67 % zou GZA Ziekenhuizen zeker aanbevelen aan vrienden en familie. Ook hiermee behoort GZA tot de best scorende, deelnemende ziekenhuizen.

Indicatoren in het vooruitzicht

GZA Ziekenhuizen beschikt naast de VIP² metingen ook over voorlopige cijfers betreffende de patiëntgerichtheid van de website en over handhygiëne. Deze resultaten zullen pas in een later stadium op www.zorgkwaliteit.be gepubliceerd worden, maar zijn al wel te vinden op onze eigen website.