19 okt 2017

Proefproject voor online afspraken vanaf 2 november

Kindergeneeskunde campus Sint-Augustinus


Vanaf 2 november 2017 starten de kinderartsen op campus Sint-Augustinus met een proefproject van 1 maand om online dringende afspraken te kunnen maken.

Het zal mogelijk zijn om via www.afspraken.be online afspraken te maken voor zieke kinderen op de spoedlijst van de kinderartsen van campus Sint-Augustinus. Vanaf 19 uur gaan de afsprakensloten voor de volgende morgen open.

Per afspraak zijn er 15 minuten per patiënt voorzien. Het is dus belangrijk dat enkel kinderen met dringende problemen (bv. ziek kind met hoge koorts, koorts bij een zuigeling jonger dan 3 maanden, plots begonnen erge pijn, kortademigheid…) hierop intekenen.

Voor chronische problemen blijft het voorlopig enkel mogelijk om via de consultatie afspraken te maken. Bij twijfel of indien de online lijsten volzet zijn, kunt u zich wenden tot onze consultatie.

Wij zijn benieuwd naar de bevindingen en horen graag uw feedback.

Indien dit initiatief door alle partijen als positief ervaren wordt, wordt het project verlengd.