06 jun 2014

Vrije keuze van achternaam van uw kind

Sinds 1 juni 2014 is de wet van toepassing die ouders voortaan de keuze van achternaam geeft: naam van de vader, naam van de moeder of een dubbele naam.


Sinds zondag 1 juni 2014 is de wet die het mogelijk maakt om aan Belgische kinderen de achternaam van de vader, de achternaam van de moeder of een dubbele achternaam toe te kennen in werking getreden.

Kort samengevat:

  • Het nieuwe systeem geldt uitsluitend voor kinderen die geboren worden na 1 juni 2014. Bestaande namen blijven onveranderd.
  • U, als ouder(s), kiest zelf voor de volgorde van de namen.
  • Als u voor een bepaalde formule hebt gekozen bij de geboorte van uw eerste kind krijgen broertjes en zusjes dezelfde naam.
  • Kinderen met een dubbele familienaam kunnen later slechts één van de twee familienamen aan hun kinderen doorgeven, maar die keuze is vrij.
  • Indien u geen keuze maakt wordt de regeling toegepast waarbij het kind de naam van de vader krijgt.

Om toekomstige ouders binnen ons ziekenhuis verder te informeren over de verschillende mogelijkheden, aan de hand van voorbeelden,<media 2236> vindt u hier een document met de nodige uitleg, alsook een verklaring van naamkeuze</media>.